www.PRAMENY.net občerstvení pro duši

Hry - kategorie

Zdravím z nových Pramenů, na stránkách ještě pracujeme takže vše ještě není úplně dokončené. Bohužel nebylo možné přenést hodnocení a komentáře ze staré verze, začínáme tedy nanovo.

Právě přítomno: 55 hostů a žádný člen

Starosti

: ***** (0, 0 Votes)

StarostiMatouš 6:34 Nemějte tedy starost o zítřek, neboť zítřek se bude starat o své věci. Den má dost svého trápení.”

Filipským 4:6-7 O nic nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkůčiněním oznamujte Bohu. A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši.

1. Petrova 5:7 Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží.

Římanům 8:35 Kdo nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování? Snad hlad, nahota, nebezpečí nebo meč?

Matouš 6:31 Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?

Žalm 55:23 Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.

Matouš 6:33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Přísloví 3:5 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

Jeremiáš 17:7 Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.