www.PRAMENY.net občerstvení pro duši

Hry - kategorie

Zdravím z nových Pramenů, na stránkách ještě pracujeme takže vše ještě není úplně dokončené. Bohužel nebylo možné přenést hodnocení a komentáře ze staré verze, začínáme tedy nanovo.

Právě přítomno: 54 hostů a žádný člen

Zlost

: ***** (0, 0 Votes)

ZlostJób 5:2 Pošetilce zabíjí vztek, žárlivost usmrcuje prostoduché.

Přísloví 19:11 Rozum člověka zdržuje hněv jeho, a čest jeho jest prominouti provinění.

Přísloví 21:19 Lépe je bydlet v zemi pusté než se ženou svárlivou a zlostnou.

Přísloví 25:28 Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá.

Přísloví 29:22 Hněvivý člověk podnítí svár a vznětlivý napáchá mnoho přestupků.

Efezským 4:26-27 “Hněvejte se a nehřešte;” ať nad vaším hněvem nezapadá slunce. Nedávejte místo ďáblu.

Efezským 4:31-32 Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať jsou od vás odňaty spolu s každou špatností. Buďte pak k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte jedni druhým, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Jakubuv 1:19-20 Proto, moji milovaní bratři, ať je každý člověk pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; neboť lidský hněv Boží spravedlnost nepůsobí.

Žalmy 34:13-15 Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra? Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj.